Оказване на помощ на бежанци

хора носят чанти с дарения

Първото президентство ни кани да участваме в местни проекти за оказване на помощ на бежанци.

 

Този период не определя същността на бежанците, но реакцията ни показва нашата същност.

 

В молитва обмислете какво можете да правите, за да служите на бежанците, живеещи във вашата общност и квартал.

 

Получете вдъхновение от действията на други хора, подпомагащи бежанците.

 

Поканата на Спасителя да оказваме влияние

 

Докато търсите с молитва напътствието на Духа, ще бъдете насочвани към възможности за служба.