Мормонските жени отбелязват 175-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

Промени, които са направени в документа с ръководни принципи

Членовете на Обществото за взаимопомощ по целия свят отбелязват 175-тата годишнина на най-голямата женска организация в света. Обществото за взаимопомощ в Наву е организирано от първите членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Илинойс на 17 март 1842 г.

Ема Смит, съпругата на пророка на Църквата Джозеф Смит, говори за целта на обществото минути, след като става първата президентка. „Да издирваме и помагаме на хората в беда“ – казва тя. Скоро след това е добавено, че това определение включва както духовните, така и материалните нужди на светиите.

Вместо да бъде проведено „събитие“ за цялата Църква, сестра Линда К. Бъртън, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, насърчава над 7-те милиона членове на Обществото за взаимопомощ да отбележат важното събитие със събрания в своите местни конгрегации. Сред другите предложения са занасянето на име на роднина в храма, продължаването на участието в стартиралата през ноември инициатива за служба на Църквата „Осветете света“ или оказване на помощ към жени, които работят с младежите, момичетата и младите жени в Църквата.

С отбелязването на годишнината от страна на Църквата в световен мащаб, сестра Бъртън обяви в акаунта си във Фейсбук едно обновление на документа с целите на Обществото за взаимопомощ.

Когато ни призоваха като общо президентство на Обществото за взаимопомощ, ние се обърнахме настойчиво към Господ, за да узнаем важните неща, на които Той желае да наблегнем, за да продължаваме да придвижваме Неговото дело напред. Почувствахме, че Той желае първо да помагаме на възлюбените Му дъщери да разбират учението за Единението на Исус Христос, за да може тяхната вяра и праведност да нарастват. Второ, размишлявахме върху належащата необходимост да се укрепват семействата и домовете и почувствахме, че Господ желае да насърчаваме Неговите възлюбени дъщери с радост да се придържат към заветите си. Когато заветите се спазват, семействата биват укрепвани. Накрая, почувствахме, че Той желае да работим в единство с останалите помощни организации и нашите свещенически ръководители в стремежа си да издирваме и помагаме на хората, които имат нужда да напредват по пътеката. Съсредоточаването над тези неща ни помага да се подготвим за благословиите на вечния живот.

Неотдавна обновихме текста на целта на Обществото за взаимопомощ, за да отразява допълнителните прозрения, с които ни благослови Господ.

„Обществото за взаимопомощ помага на жените да се подготвят за благословиите на вечния живот (вж. Моисей 1:39), като увеличават вярата си в Небесния Отец, Исус Христос и Неговото Единение; укрепват отделните лица, семейства и домове чрез обредите и заветите; и работят в единство, за да помагат на нуждаещите се“.

Надяваме се, че ще изучавате и ще се съсредоточите върху целта на Обществото за взаимопомощ и ще придобиете разбиране за божествената същност, вечната работа и цел, които има всяка една сестра в Обществото за взаимопомощ. По какъв начин разбирането на тази цел внася надежда и смисъл в ежедневието и делата ви?

Обновеният документ сега гласи: „Обществото за взаимопомощ помага на жените да се подготвят за благословиите на вечния живот, като увеличават вярата си в Небесния Отец, Исус Христос и Неговото Единение; укрепват отделните лица, семейства и домове чрез обредите и заветите и работят в единство, за да помагат на нуждаещите се“.

Сестра Бъртън обяснява, че тези промени са в резултат от усилията на нейното президентство да търсят Господното напътствие, за да узнаят „важните неща, на които Той желае да наблегнем, за да продължаваме да придвижваме Неговото дело напред“.

„Почувствахме, че Той желае първо да помагаме на възлюбените му дъщери да разбират учението за Единението на Исус Христос, за да може тяхната вяра и праведност да нарастват“ – гласи публикацията във Фейсбук.

Сестра Бъртън служи като обща президентка на Обществото за взаимопомощ близо пет години. Тя се надява, че промените ще доведат до по-добро разбиране на „божествената същност, вечната работа и цел, които има всяка сестра в Обществото за взаимопомощ“.

Прочетете повече относно историята на Обществото за взаимопомощ и прозренията на общото президентство на Обществото за взаимопомощ в мартенския брой на списанието на Църквата „Ensign“.  http://www.mormonnewsroom.org/article/%C2%A0mormon-women-mark-the-175th-anniversary-of-relief-society