Младежка конференция 2018

Младежка конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе в гр. Елена от 18 до 21 юли 2018 г. Младежи от цялата страна се събраха заедно, за да израснат в Евангелието.

Мотото на конференцията бе 'Мир в Христа“. Присъстваха президентът на Българска/Централно Евразийска Мисия - президент Дейвис, и неговата съпруга.

Темите, които бяха разгледани по време на събитието, бяха: Мир в храма, Разчитане на собсвените сили, Илизане на срещи и вечен брак, Мисионеска работа, Справяне с информация срещу Църквата.

Сестра Ели Панайотова от Плевен споделя своите чувства относно провелата се Младежка конференция:

'Едно от най-хубавите духовния послания, които имахме, беше от президент Дейвис. Той ни постави за цел да си създадем своя собствена визия за живота. Аз бих искала да споделя своята визия. Първото нещо, което ще направя, е да се подготвя духовно за своята мисия. Второто нещо е да получа своята патриархална благословия. След като отслужа мисия искам да сключа вечен брак в храма. Научих, че ако върша своята част, Небесният Отец ще ме благославя във всичко. Искам да кажа, че обичам всички младежи. Нещото, което искам да ги насърча, е да се подкрепят и да помагат за увеличаването на Божието дело!' 

Участниците в конференцията