Младежка конференция

Младежка конференция

Конференцията за младежи от 12 до 18 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 6 до 9 юли 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово. Присъстваха президентът на Българска Софийска мисия - през. Барклей и неговата съпруга. Специален гост беше Слава Воробьов - регионален мениджър по семейна история в Киев.

Мотото на конференцията бе „ Да бързаме напред с увереност в Христа“, взето от 20-ти стих в 31-ва глава на книгата 2 Нефи в Книгата на Мормон.

По време на разнообразни класове участниците заедно научиха повече за Евангелието, Единението на Исус Христос и храмовата работа. Бяха организирани забавни дейности, които им помогнаха едновременно да затвърдят наученото и да се сприятелят помежду си. 

Програмата на конференцията включваше дейност за служба – младежите  запълниха дупките на пътя към комплекса, в който бяха отседнали. Те работиха усърдно и единно, което докосна както техните сърца, така и тези на хората около тях.

Младежката конференция бе изключително вдъхновяващо и усилващо вярата преживяване за всички присъствали.