МАТЕРИАЛНА ПОДГОТВЕНОСТ

Europe Area Map

„Но ако сте подготвени, вие няма да се боите“ (У. и З. 38:30)

Подготовката за спешни случаи или за трудни ситуации може да ни помага да останем в безопасност и да се чувстваме по-спокойни. Освен това, ако сме подготвени, можем да задоволяваме нуждите си, тези на семейството ни и на други хора в случай на бедствие или неочаквано събитие. Използвайте дадените по-долу ресурси, за да започнете или продължите пътя си към това да бъдете материално подготвени.

Епископ У. Кристофър Уодъл: „There will be bread“ („Ще има хляб“)