Църквата проведе конференция за несемейни

На 24 ноември 2018 г. в сградата на клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.(вкл). Темата на конференцията бе ,,Бракът между мъжа и жената е постановен от Бог; семейството заема централно място в плана на Твореца’’ (Семейството: прокламацията към света).

 

Водещ на събитието бе старейшина Бринкерхоф, който приветства участниците и сподели, че събирайки се заедно като несемейни, те изпълняват заповед от Господ.

Чрез играта ,,Познай кой съм аз?’’ братята и сестрите успяха да се опознаят.

След това брат Георги Кралев от клон София сподели своето послание на тема ,,Семейството заема централно място в плана на Твореца’’, разчупвайки го през вечната призма на Авраамовите благословии (Авраам 1:2-4, Битие 22:16-18, У и З 132:29-32). Всеки член може да ги получи при условие на праведност и вярност, и да нараства както Небесния Отец - с вечно потомство. 'Планът е семейство’’ - с тези думи приключи брат Кралев.

След обяда членовете се отправиха към градската художествена галерия, за да се насладят на таланта на родни и чуждестранни художници.

След завръщането си в сградата на Църквата участниците се включиха в забавни игри.

Семейство Радка и Константин Костови от клон Варна споделиха послание на тема ,,Качествата, които трябва да търсим’’. Когато имаме очаквания към бъдещите си спътници, първо ние самите трябва да отговаряме на тях. Да се стремим да търсим съкровища от познания чрез лично откровение и изучване на Светите писания, които да ни ръководят. Да посещаваме храма възможно най-често.

Провелата се конференцията усили свидетелствата на участниците за важността на брака и семейството в плана на Бог.

Участниците в конференцията