Конференция за семейства

Конференция за семейства

Първата по рода си Конференция за семейства на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) за България се проведе в сградата на клон Пловдив на 22.10.2016 г. Участваха 11 семейства от цялата страна. Присъстваха президентът на Българска Софийска мисия - през. Барклей и неговата съпруга. 

Сърдечно приветствие към всички дошли бе отправено от семейство Мамарови, след което всяко семейство имаше възможността да се представи.

Духовно послание от семейство Йескас на тема „Нашето семейство все още не е наше, според думите на Бригъм Йънг, докато не докажем чрез делата си към него тук на земята, че го заслужаваме“ постави началото на поредица от поучителни послания.

Семейство Барклей даде четири важни насоки на семействата:

  • Да се посещава храма всяка година.
  • Да се учат децата на послушание.
  • Да се извършва служба като семейство.
  • Да се учат децата на труд и изкарване на пари.

Семейство Алексиеви говориха за важността на семейните съвети и присъстващите семейства имаха възможност да практикуват провеждането на такива съвети.

Семейство Пасеви обясниха какво означава семейният бюджет и дадоха примери от своя опит как можем да оперираме с него.

Последваха забавни игри, организирани от семейство Стимлър и семейство Олмстед.

Дискусията за единството и как да се справяме с конфликти беше много актуална и всички семейства обмениха полезен опит.

Семейство Кралеви споделиха колко е важно да се поставят цели и начини за постигането им.

Конференцията приключи с вечеря, организирана от президентството на Българска Софийска мисия.