Конференция за несемейни младежи

Конференция за несемейни младежи

Конференцията за несемейни младежи от 18 до 30 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово. Тринадесет младежи от седем града в страната имаха привилегията да участват в събитието, организирано с много старание от Младежкия комитет.  Присъстваха също така президентът на Българска Софийска мисия - през. Барклей и неговата съпруга, първият съветник в мисията - през. Кралев и неговата съпруга, и координаторът за Институт и Семинар за страната - брат Алцек Алексиев. Специален гост беше Слава Воробьов - регионален мениджър по семейна история в Киев.

Темата на конференцията тази година бе „ Да бързаме напред с увереност в Христа“. Тя е взета от 20-ти стих в 31-ва глава на книгата 2 Нефи в Книгата на Мормон.

Участниците в събитието бяха разпределени в четири групи, всяка от които се събираше сутрин заедно, за да изучава светите писания. Темите за изучаване на писанията включваха: „ Как да бързаме с увереност в Христа?“ и „Как да устим до края?“.

Програмата на конференцията включваше много и интересни дейности. Сред тях бяха дейността за развитие на нашата семейна история и набиращата все повече популярност дейност Face to face или с други думи „Въпроси и отговори“.

През. Барклей изнесе вдъхновяващо послание, свързано с темата на конференцията„ Да бързаме напред с увереност в Христа“. Той сподели, че ако мислим за винарска преса (на английски press означава изстисквам), при нея е необходим натиск. Вярата ни не може да стои на едно място. Трябва да се упражнява натиск напред.  Трябва да напредваме с увереност в Христа.

По време на специално събрание участниците имаха привилегията да споделят своите свидетелства, с което се укрепиха и вдъхновиха взаимно.

Младежите също така разполагаха и с много свободно време, през което имаха прекрасната възможност да се опознаят и забавляват.

През дните на мероприятието съществуваха и многобройни възможности за мисионерска работа – участниците често  се налагаше да отговарят на въпроси, свързани с Църквата, зададени от любопитните посетители на комплекса, в който бяха настанени.

Това беше едно уникално събитие, от което всички си тръгнаха по–мъдри заради уроците, които научиха, и по–вдъхновени заради Светия Дух, който се чувстваше много силно там.