Коледно послание на първото президентство

Коледно послание на първото президентство

Откриваме истинската радост от Коледа, когато съсредоточим този празник върху Спасителя. Той може да бъде в нашия живот и мисли, докато вършим работата, която Той изисква от нас тук на земята. Особено сега, нека следваме Неговия пример, като обичаме и служим на ближните си.

Коледата е духът на даването без да мислим за получаване. Тя е щастие, защото виждаме радост в хората. Тя е да забравим себе си и да намерим време за другите. Тя е мир, защото сме намерили мир в ученията на Спасителя. Тя е времето, когато осъзнаваме най-дълбоко, че колкото повече любов даваме, толкова повече има за другите.

Докато коледните празници ни обгръщат с цялото си величие, нека ние, също като мъдреците, търсим ярката звезда да ни води из нашите възможности по Коледа да служим на своите ближни. Нека всички да отпътуваме духовно до Витлеем, носейки със себе си нежно и любящо сърце като дар за Спасителя. И нека всички имат изпълнена с радост Коледа

Томас С. Монсън

Хенри Б. Айринг

Дитер Ф. Ухтдорф