Как аз знам

Как аз знам

Бях кръстен на 05.01.2013 г. чрез пълно потапяне във вода от упълномощен представител на Бог в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Това  беше най-специалният и прекрасният ден в живота ми!

Търсех Бог още от дете и четях философска, психологическа, религиозна, езотерична литература. Пробвах медитация върху духовното сърце, върху личност, опитвах много практики.
Един ден срещнах двама мисионери на улицата и поисках да ми кажат повече за мормоните. След тази среща, в продължение на цял месец, ги засичах на различни места из цяла София. Смятах, че това може да не е случайно. Започнахме да се срещаме и те много ясно и просто ми се обясняваха какво представлява Евангелието на Исус Христос: вяра, покаяние, кръщение, дарът на Светия Дух и устояване до края. Научавах за това кой е Бог и какъв е Неговият план за мен.
Започнах да чета Книгата на Мормон и за първи път усетих, че развивам връзката си с Христос. Почувствах любов към мен в живота си, каквато никога не бях преживявал.
Това, което за първи път ми се случи, беше, че мисионерите ме насърчиха сам да питам Бог в молитва дали Църквата е истина. Винаги съм имал силна вяра в Бог, но никога не бях питал именно Него кой път да следвам.
Реших да последвам съвета на мисионерите. Коленичих и с много смирение, любов, надежда и вяра попитах с прости думи всичко, което исках да знам. Питах дали всичко, на което ме учеха мисионерите е истина. Дали Джозеф Смит е бил пророк, дали това е единствената истинска Божия Църква. Завърших молитвата си в името на Исус Христос.

Никога не бях изпитвал подобни чувства. В ума ми ясно изплува кристално чист отговор, имах невъобразимо спокойствие и яснота; никакво колебание, никакво съмнение или объркване от каквото и да било естество. Чувствах с цялата си душа, сърце и разум – ДА! Джозеф Смит наистина е бил Божий пророк (тъкмо този същият Бог, когото питах), и той наистина е възстановил истинската Църква на Господ Исус Христос.
Постепенно осъзнах, че трябва да променя вредните си навици - трябваше да се откажа от всичко онова, което е противоречи на Евангелието. Получих опрощение, което толкова силно и осезаемо почувствах и преживях в живота си. Исус е толкова милостив и само чака да протегнем своята ръка - Неговата е постоянно насочена към нас.


Реших, че трябва да се помоля и да попитам Бог дали да се кръстя в Църквата и кога точно. В нощта след тази молитва сънувах един странен сън. Изкачвах една планина, висока и много стръмна. По пътя ми имаше хиляди зловещи същества, които искаха да ме дръпнат надолу и да се катурна. Но аз успях да се изкача на върха! И когато стигнах там, много силно и ясно в съзнанието ми дойде знанието, че не трябва да отлагам своето кръщение и също коя да бъде датата. Това беше като глас от Небесата.

След като се кръстих видях множество благословии и прекрасни неща в живота си. Милостите на Бог са толкова много и толкова нежни - започнах да ги виждам реално. Започнах да получавам отговори на молитвите си. Всичко започна да става по-леко, по-светло, по-приятно.

Знам, че Бог е моят (и вашият) любящ Небесен Отец, Исус е Христос - Неговият първороден, възлюбен син, мой (и ваш) Спасител. Знам, че Джозеф Смит е бил пророк на Бог и е възстановил свещеничеството на Бог и истинската църква на Исус Христос -такава, каквато Той я е установил. Знам всичко това чрез силата на Светия Дух и се моля да попитате Бог дали всички тези неща са истина. И ако Го попитате с искрено сърце и каещ се дух, ще узнаете истината за себе си!
Щастлив съм, че съм член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и знам, че това е истинската Църква на Бог днес на земята. Молил съм се и съм получил много доказателства и потвърждения за това в живота си.