Истинското щастие в живота ми

Истинското щастие в живота ми

Диана Димитрова, група Хасково, клон Стара Загора

Преди да срещна истинската Църква на Исус Христос бях един много тъжен човек. Живях в духовна тъмнина, а и освен това нямах истински приятели и работа. Бях отчаяна от живота и не желаех да разговарям с никого. Родителите ми усърдно се опитваха да ми помогнат, но не знаеха как.

Един ден на нашата врата се позвъни и майка ми отвори. Там стояха двама млади мъже, облечени в бели ризи. Лицата им светеха и те се усмихваха сърдечно. Казаха, че са мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Не знам как, но започнах да разговарям с тях и те ми подариха Книгата на Мормон. Увещаха ме да питам Бог в молитва дали тя е истинна.

Аз не се бях молила никога преди това, но реших да го направя. Още в мига, в който казвах първата си молитва, усетих топлина в сърцето си. Когато мисионерите дойдоха за втори път у дома, за да говорим за Евангелието, аз им казах, че вече знам, че Книгата на Мормон е истинна. Аз разбрах, че тя е най-великата и прекрасна книга на земята и че може да промени живота на човека.

И така, бях кръстена на 26.01.2003 г. От тогава всичко в моя живот се промени към по-добро. Вече имам светлина и радост в душата си, произлизащи от Евангелието на нашия Спасител Исус Христос. Бог ме дари с истински приятели от Църквата и ми помогна да си намеря постоянна работа. Благодарна съм, че Той изпрати мисионерите на вратата ни и направи това чудо с живота ми.

Искам да споделя едни от любимите си стихове, намиращи се в Книгата на Мормон, в 26-тата глава на Алма:

Не се хваля със своята сила, нито със своята мъдрост; но ето, радостта ми е пълна, да сърцето ми е преизпълнено с радост и аз ще се радвам в своя Бог.

Да, аз знам, че съм нищо; що се отнася до моята сила, аз съм слаб; ето защо, аз не ще се хваля със себе си, но ще се хваля със своя Бог, защото с Неговата сила аз мога да правя всичко; да, ето, множество велики чудеса извършихме ние в тази земя, за което ще славим името Му навеки.