Изложба на детски рисунки

Бирали Бирали, през. Барклей и Красимир Коларов

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), както и различни религиозни деноминации, бяха поканени на откриването на изложба от детски рисунки на тема  'Вярата - мечта за по-добър свят', състояло се на 30.12.2016 г. в мраморното фоайе на Столична община. Събитието бе организирано от Националния съвет на религиозните общности в България под патронажа на кмета на гр.София.

Представители от Църквата бяха през. Барклей - президент на Българска Софийска мисия, Красимир Коларов - председател за страната и Детелина Чобанова - директор връзки с обществеността.

Изложбата бе открита от проф. д-р Рупен Крикорян – председател на НСРОБ и Бирали Бирали – член на управителния съвет.

Експонирането на изложбата продължи до края на месец януари 2017 г.