За всяка жена, която се чувства „просто обикновена“

Моята история е съвсем „обикновена“. Израствайки, макар и да обичах учението, не бях най-добрата ученичка по нито един от предметите. Не мога да се похваля с някакви изкусни умения. Свиря на пиано, но само дотолкова, че да се препъвам на някой химн. Обичам да посещавам музеи на изкуствата, за да разглеждам картините и скулптурите от велики майстори, но моят творчески талант бе ограничен до рисунките в тетрадките ми. Научих се как да ушия пола, които ставаше за носене, но скрояването на костюм със сигурност беше извън моите възможности. Въпреки че бях благословена с добро здраве и обичах да бягам в парка или да плувам в езерото, не участвах в никакъв вид училищен спорт на нито едно ниво. Никога не бях канена на бал, не бях президент на нищо, никога не бях част от популярните компании от връстници и един удивително привлекателен приятел ми каза, след внимателно разглеждане на моите черти: „Е, никога няма да си красива, но можеш да бъдеш сладка“. С други думи, бях просто обикновена.

Някои от вас може да разбират добре този вид преживявания, чувствайки, че вие също сте „просто обикновени“. Чувствали ли сте се някога обикновени, може би дори по-малко от обикновени? Като човешко същество, и по-специално като жена, вероятно сте изпитвали подобни моменти на съмнение и обезсърчение, че не сте всичко онова, което искате да бъдете.

И все пак, дори и в моята „обикновеност“, Небесният Отец видя ценност и ми помогна да започна да развивам дарбите и талантите, които Той знае, че ще ми помагат да стана всичко онова, което Той ми е заложил да бъда. Знайте, че вашият Небесен Отец ще ви предостави всичко, от което  имате  нужда, за да станете „необикновена“ дъщеря на Бог. Чудото на Неговата небесна икономика е, че всеки един от нас може да се отличава с великолепие, поради  уникалната ни палитра от таланти и способности. За разлика от света, в Неговото царство няма стълбичка за награждаване, на която има място само за един или двама.  Всяка  от Неговите дъщери е била учена, подготвяна и надарена преди този живот с чудесен потенциал да стане царица в селестиалното царство.

«Може да се превърнете в 'необикновена' жена като дъщеря на Бог.»

Какво искате да постигнете в живота си? Какви са вашите цели и стремежи? Ако вашата дългосрочна цел е да влезете в селестиалното царство, за да живеете с нашите Небесни родители и с вашите обичани близки завинаги, то тази самоцел ще ви отведе по-далеч, отколкото сега мислите, че е възможно. Обещано ни е: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат“ ( 1 Коринтяните 2:9 ).

Знаем, че „това е делото (на Бог) и славата (Му) – да се осъществят безсмъртието“, което вече е постигнато чрез Единението и възкресението на Спасителя, „и вечният живот на човека“ ( Моисей 1:39 ). Неговата цел е всеки един от нас да се завърне във вечния ни дом, след като увеличи талантите и дарбите, с които Той ни благославя чрез своето послушание и постоянство по време на този земен живот. Знаем, че не можем да направим това сами, но чрез любовта на Небесния Отец и благодатта на Спасителя можем да постигнем всичко необходимо за възвисяване.

Тази мисъл ме подкрепяше, когато само преди няколко седмици бях призована за конкретната отговорност. Знаейки, че не разполагам с цялата мъдрост и способности да изпълня това, което ще се изисква, все пак изпитвах утеха и сила от знанието, че Бог „е всемъдър и всемогъщ както на небето, тъй и на земята“ ( Мосия 4:9 ), и ако просто се опитваме да правим всичко по силите си, колкото и несъвършено да бъде то, Господ ще бъде „от дясната (ни) страна и от лявата“ и „ангелите (Му) ще са около (нас), за да (ни) подкрепят“ ( У. и З. 84:88 ). Всичко, което Той изисква, е „сърцето и драговолен ум“ ( У. и З. 64:34 ) и като се подчиняваме на Неговите заповеди, ние ще бъдем укрепвани, за да изпълним всичко необходимо в този живот, така че да влезем в Неговото царство, след този живот. Този избор, да станем последователи на Христос, ни дава възможността да имаме по-голямо от очакваното влияние върху хората около нас.

Всеки от нас има същото обещание и потенциал. Без значение от това къде живеем, кои са членовете на семейството ни, или размера на банковата ни сметка, дали сме експерт от световна класа в някоя област или колко дълго сме били членове на Църквата – всеки от нас може да оказва силно положително влияние. Да живеете почтено у дома и в общността, да използвате нежен глас и мили думи, с които да насърчите дете или колега с труден характер, да демонстрирате вашите стандарти за скромен начин на обличане, да излезете от вашата зона на комфорт, за да се запознаете с хората около вас – са част от многото прости действия, които можем да правим, за да влияем на другите също да се издигнат на едно по-високо ниво.

 «Всеки от нас има същото обещание и потенциал - всеки от нас може да оказва силно положително влияние.»

Моята история е обикновена. Вашата, вероятно също. Но, Бог е дал на всеки от нас дарби, възможности и преживявания, които да ни помагат да станем „необикновени“.

И така, какво „необикновено нещо“ ще изберете да направите? Изберете нещо, според наличното ви време и ресурси. „Не тичай по-бързо и не се труди повече, отколкото имаш сили и средства… но бъди усърден до края“ ( У. и З. 10:4 ). Независимо дали вашето „дело по спасението“ понастоящем се намира главно в дома ви или вашето влияние се простира в световен мащаб, или някъде по средата между двете, Господ е доволен от вашите усилия, когато сте съсредоточени върху службата към Божиите чеда и вечната цел да се завърнете при Него, като „нова и подобрена“ версия на духовното ви Аз. Президент Дитер Ф. Ухтдорф изразява това накратко: „Възвисяването е нашата цел, ученичеството е нашият път“.

Вървейки напред в това пътуване на ученичеството, нека всеки от нас да може да открива малки и прости начини, които да благославят своите семейства и околните по „необикновен“ начин.