Евангелието променя живота

Евангелието променя живота

Когато бях млад, обичах да карам ски. Затова, като завърших училище, пътувайки из Европа, избрах курорта Сан Антон, Австрия, където реших да прекарам зимата. Имах интересна работа по няколко часа на ден и после можех да се пързалям, когато си поискам. Животът беше прекрасен. На 18 г. постигнах заветната си цел.

Едно утро се събудих с ясната мисъл, че трябва да напусна Австрия. Не разбирах откъде се е взела тази мисъл. Израстнах в семейството на католици. Мама ми е разказвала, че понякога е изпитвала особени чувства и подтици, но аз не можех да си припомня нищо подобно. Едва по-късно разбрах, че такива подтици идват от Духа.

Колко съм благодарен за това, че последвах този подтик! В последствие, той ме отведе в Прово, щата Юта, САЩ, където се запознах с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. През януари 1972 г. се кръстих в Господната Църква. Благодарение на обръщането си във вярата, започнах да осъзнавам истинската цел на живота. Въпреки че преди обичах да карам ски, житейските ми амбиции се преориентираха към вечната перспектива. Сега желаех да прекарам вечността със семейството си в присъствието на Небесния Отец.

Узнах колко силно ме обича Небесният Отец. В мен се появи разбиране за това, че поради Своята любов към мен и към всички Свои чеда, Той е изпратил Своя Син да развърже връзките на смъртта, за да може отново да живеем с Него. Узнах, че въпреки объркването, царуващо в заобикалящия ни свят, в земния ни живот има истинска цел и смисъл.

Ключът към нашето обръщане стана разбирането за дълбочината на Неговата любов към нас и Неговите действия, насочени към това да ни помогне да се завърнем при Него. Алма младши разбира това, когато пред него се явява ангел Господен. До този момент Алма е слуга на дявола. Той се опитва да отведе чедата Божии към унищожение. Въпреки това, когато Алма решава да се покае от греховете си и да промени живота си, Бог е до Него, желаейки да му помогне. Да, налага му се да заплати цената за това, но цената е справедлива. Бог желае от нас да станем достойни за Неговия Дух. С помощта на Своя Дух Той може да ни отведе обратно при Себе си.

Ето какво казва Алма: „Докато бях ... изтерзан от спомена за многобройните си грехове, ... си спомних, че бях чул баща ми да пророкува ... относно пришествието на един Исус Христос, Син Божий, за да извърши единение за греховете на света ... аз извиках в сърцето си: О, Исусе, Ти, Сине Божий, помилуй мене, който съм в жлъчната горчивина … щом помислих за това, не можах да си спомня повече болките си; да, не бях терзан повече от спомена за греховете си … И о, каква радост и каква чудна светлина видях аз; да, душата ми се изпълни с радост, извънредна, каквато беше болката ми!“ (Алма 36:17–21).

Господ желае да прости нашите грехове, но ние трябва да сме готови да се покаем и да имаме желание да дойдем при Него. Той дойде на земята, за да изкупи моите и вашите грехове, за да може някой ден да получим всичко, което има Отца (У. и З. 84:38).

Понякога си мислим, че греховете ни са прекалено големи или че е много трудно да променим обстоятелствата си. Губим надежда. Аарон, един от синовете на Мосия, съветва бащата на цар Ламоний, намиращ се в подобна ситуация: „Ако ти желаеш това (вечен живот), ако се преклониш пред Бога, да, ако се покаеш за всичките си грехове ... и призовеш името Му с вяра, вярвайки, че ще получиш, тогава ти ще получиш НАДЕЖДАТА, която желаеш“ (Алма 22:16).

Ключът към нашето обръщане е желанието да позволим на Изкуплението да работи в нашия живот. Свидетелствам: когато се покаем, Господ прощава нашите грехове. Сърцата ни се променят. Разбираме, че греховете ни са опростени. В нас също възниква желанието да простим на онези, които вероятно са ни обидили. Ще вярваме, че Спасителят на света ще направи всичко както трябва. Ще разберем, че сърце, което прощава, трябва да бъде меко и възприемчиво към Духа.

Моля се да осъзнаем, че единственото желание на Небесния Отец е да осъществи безсмъртието и вечния живот за всеки от нас, Неговите чеда (вж. Моисей 1:39).