Дипломиране за Семинар и Институт - 2016/2017

Institute

Семинарът и Институтът по религия на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) приключи за 2016/2017 учебна година. Това бе година, изпълнена с прекрасни уроци от Новия завет - уроци за цял живот.

На 10.06.2017 г. в сградата на клон Пловдив се проведе и самото дипломиране. Ученици, учители, ръководители и някои родители присъстваха на приповдигащото събитие.

Програмата включваше вдъхновяващи химни, молитви и вдъхновяващи слова от ръководителите. Всеки от присъстващите, чието свидетелство е било укрепено по някакъв начин през изминалата учебна година, имаше възможността да го сподели и да укрепи своите братя и сестри. Искрените слова описваха лични преживявания, наблюдения и разкази за това как Семинарът и Институтът са обогатили и променили животи.

Последва официалното връчване на дипломи за успешно завършената учебна година и малки подаръци, които да помагат на участниците в духовното израстване.

Забавни и поучителни игри зарадваха всички присъстващи. В една от игрите участниците се разделиха на два отбора и трябваше да отговарят на въпроси, свързани с изучавания материал през годината.

Към края на програмата зазвуча и българска народна музика и присъстващите имаха възможността да поиграят хоро с весели сърца.

От това духовно събрание стана ясно, че Църквата в България има светло бъдеще. Усърдието на верните светии, които желаят да израстват, ще призовава небесните благословии и по този начин Евангелието ще има по-голямо приложение както в личен план така и за страната.