Дипломиране за Семинар и Институт

Дипломиране за Семинар и Институт

На 4.06.2016 г. в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) в град Пловдив се проведе церемония по връчване на сертификати и дипломи на студентите в Семинара и Института за 2015/2016 г. Председателстващ събитието беше президентът на Българска Софийска Мисия Майкъл Барклей. Водещ бе координаторът на Църковната образователна система за България брат Алцек Алексиев. Присъстваха ученици, учители, клонови президенти и родители от София, Благоевград, Плевен, Пловдив, Хасково, Сливен, Варна и Русе. 

     Преди връчването на сертификатите и дипломите участниците имаха възможността да споделят своите свидетелства и изживявания, които са укрепили вярата им и са ги доближили до Исус Христос. Някои родители също споделиха свидетелства, за това как са видели положителни промени в живота на децата си, посещаващи тези църковни програми.

          Самото връчване на сертификатите и дипломите бе извършено от през. Барклей и брат Алексиев.

          Брат Алексиев представи някои от промените, които ще навлязат от следващата учебна година. Представи целите на Семинара и Института за 2016/2017 г. :

- поставяне на духовни цели и развиване Христови качества,

- овладяване на учението - разбиране и прилагане,

- канене на всички да участват в Семинара и Института и други дейности,

- увеличаване нивото на изучаване.

Следващите два семестъра ще се изучават Вечното семейство и Учения на Книгата на Мормон.

          Заключителните бележки на церемонията бяха от през. Барклей, който насърчи учениците и учителите да бъдат все така усърдни в тези две вдъхновени църковни програми. Той каза, че младежите, които участват в Института са по-щастливи, имат по-малко проблеми и Бог им дава Духа Си, за да ги води. Погледна съсредоточено към учениците и каза: ,, Вие сте бъдещите ръководители. Участвайте в Семинара и Института, молете се, изучавайте писанията, отидете в Храма.’’

След приключване на официалната част бе направена обща снимка. 

       Бог наистина се грижи за Своите младежи. Иска да ги направи по- силни, по-духовни и способни да устояват на променящите се светски стандарти в тази духовна война. Семинарът и Институтът са едни от инструментите, които Бог използва, за да ни помогне да стигнем там, където искаме да сме.