Детето Христос: История за рождеството

Това видео пресъздава в слисващи детайли свещените събития, описани в Евангелия от Матей и Лука в Библията.
Вървете от Назарет до Витлеем с Йосиф и Мария. Станете свидетели на благоговението на пастирите от юдейските полета. Почувствайте радостта на мъдреците, докато се покланят на Светлината на този свят - Спасителя Исус Христос.