Църквата проведе ден на отворените врати на тема 'Спасителят Исус Христос'

Клон Хасково - презентация

На 16.02.2019 г. в група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе ден на отворените врати на тема 'Спасителят Исус Христос'.

След встъпителните думи на Алекс Ангелов - ръководител на група Хасково, последва презентация от 3 части.

Сестра Гинка Пейкова говори за доземния живот на Исус Христос. Тя разказа за Великия съвет в небесата, на който Исус Христос, Който тогава бил наречен Иехова, бе избран да се роди на земята и да стане наш Спасител. След това противникът и сподвижниците му воювали срещу Исус Христос и Неговите последователи. Последователите на Спасителя победили чрез словото на своето свидетелставане. Спасителят също така създал земята и всичко по лицето й, под ръководството на Своя Небесен Отец.

Сестра Деляна Пейкова представи земния живот на Спасителя. Тя разказа за Неговото кръщение и проповядване, както и за извършваните от Него чудеса. Централната част от мисията Му представлява Неговата Единителна жертва. Чрез страданието си в Гетсиманската градина Той взел върху Си греховете, болките и болестите на цялото човечество. На кръста Той завършил жертвата си, а на третия ден възкръснал.

Сестра Таня Денева говори за живота на Спасителя след възкресението Му. Даде примери за явяването Му на различни Негови последователи. Обясни, че Стасителят е обещал, че няма да ни остави сами, а ще ни изпрати Светия Дух. Тя също така разказа как Той се явил заедно със Своя Небесен Отец на Джозеф Смит и така възстановил Своята истинска църква на земята.

След презентацията своите свидетелства за Спасителя споделиха сестра Златка Кущирева и брат Димчо Димитров.

Участници в отворените врати