Дарение за център от семеен тип в Горна Оряховица

darenie-gorna-oryahovica

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари пералня, сушилня и готварска печка на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица. Социалната услуга предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.

Закриващата церемония на хуманитарния проект се проведе на 8.02.2017 г. в сградата на Центъра. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хансен – хуманитарната двойка за страната, старейшина и сестра Барклей, през. Дейвис – президент на клон Сливен и неговата съпруга, и двама мисионери.                    

Магдалена Трайкова – директор на центъра, връчи благодарствено писмо на представителите на Църквата. Представител от Общината бе Миглена Папазова - старши експерт „Социални дейности и здравеопазване'.

Децата и младежите от дома, както и всички присъстващи, общуваха помежду си в приятелска атмосфера по време на събитието.