Дарение за МБАЛ Сливен

Дарение за МБАЛ Сливен

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Сливен. За нуждите на отделението бяха предоставени гинекологичен стол, два пациентски монитора, два фетални монитора, една инфузионна помпа и 60 одеала за всички легла.

Олекотените завивки са изработени чрез доброволния труд на членове, мисионери и проучватели на Църквата от Сливен и Ямбол.

Церемонията за закриване на хуманитарния проект се проведе на 8 декеммври 2015 г. в сградата на болницата. Представители от Църквата бяха старейшина и сестра Цорн - хуманитарната двойка за България, старейшина и сестра Хориц, мисионери и членове. Директорът на болницата, д-р Васислав Петров, благодари на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за изключителното сътрудничество.