В продължение на шест седмици изучих над 2200 стиха от Писанията за Спасителя: Ето част от това, което научих

President Nelson

По време на духовното послание за пълнолетните младежи по света през януари 2017 г. отправих покана към тези, които гледаха посланието, да увеличават свидетелството си за Спасителя, като отделят всяка седмица време, за да:

  • Изучават всичко, което е казал и извършил Исус, според както е записано в Стария завет.
  • Изучават Неговите закони, според както са записани в Новия завет.
  • Изучават Неговите учения, според както са записани в Книгата на Мормон.
  • Изучават Неговите слова, според както са записани в Учение и завети.

Обещах на тези, които слушаха посланието, че ако започнат да изучават за Исус Христос всичко, което могат, любовта им към Него и към Божиите закони ще се увеличи повече, отколкото могат да си представят сега.

Това, което не споменах в тази реч, е, че знам, че това обещание е истинно, защото аз самият за пръв път се впуснах в осъществяването на същата задача.

На 1 декември 2016 г. се сдобих с нов комплект Писания и започнах същата задача, която през януари щях да отправя към пълнолетните младежи. Когато след шест седмици приключих задачата, бях намерил и отбелязал над 2 200 цитата от четирите тома Писания.

Вълнувах се, че успях да изпълня тази задача!

Това, което намерих за най-важно, бе, че Спасителят ни говори за Себе Си през тези различни периоди – на Стария завет, на Новия завет, на Възстановяването и сегашното време. Във всички томове Писания историята е една и съща, и Разказвачът е един и същ.

Посветил съм голяма част от моите 92 години на изучаване на Спасителя, но рядко се е случвало да успея да науча толкова много, както научих през този шест-седмичен период. Всъщност, научих толкова много за Него от това изучаване, че планирам да споделя почти всичко от наученото в други предстоящи речи, които подготвям в момента.

Когато започнах тази задача, не очаквах, че това изучаване ще ми помогне да получа ново свидетелство за божествеността на делото на Джозеф Смит – но стана точно така! Откровенията, записани от Джозеф Смит, и прозренията в Библията се съгласуват по удивителен начин. За мен бе изключително вдъхновяващо да открия това по време на изучаването си.

Джозеф Смит не би могъл да има време да съгласува и направи препратки към Библията при бързата скорост, с която превежда Книгата на Мормон, но всичко това е включено в нея!

Така че, сега не само имам по-силно свидетелство за нашия Господ и Спасител Исус Христос, но и потвърждение за съвършената ми убеденост, че системата, която Джозеф Смит използва за превода на Книгата на Мормон, е дар от Бог.

Осъзнавам, че някои от вас вероятно си мислите, че нямате време, за да извършите такава задача.

Знам как се чувствате. И аз си мислех така, че няма начин да намеря време, за да извърша всичко това. Трябваше да си напомням, че такъв коментар не е породен от вяра. Породеният от вяра коментар би бил: „Знам, че нямам време за това, но ще намеря време. И ще го изпълня във времето, с което разполагам“.

Всеки от нас, който приеме това предизвикателство, ще го приключи, когато успее. В моя случай много се зарадвах, че успях да го приключа само за шест седмици. Това интензивно изучаване за сравнително кратък период от време ми помогна да оценя колко се допълват ученията в Стария завет, Книгата на Мормон, Новия завет и Учение и завети.

Тези от вас, които считате, че нямате време, ако направите жертва, ще бъдете богато възнаградени и много, много благодарни за промяната на гледната ви точка, за увеличеното познание и задълбочаването на обръщането ви във вярата. Знам, че това е истинно, защото съм получил същите награди в моя живот.

Както споменах на духовното послание, някой ден вие ще се представите пред Спасителя. Ще бъдете поразени до просълзяване да сте в Неговото свято присъствие. Ще ви е трудно да намерите думи да Му благодарите за това, че се е молил за вашите грехове, че ви е прощавал всяка грубост към другите, че ви е изцелявал от раните и несправедливостите в този живот.

Ще Му благодарите, че ви е укрепвал да вършите невъзможното, че е превърнал слабите ви страни в силни и че е направил възможно за вас да живеете с Него и семейството си завинаги. Неговата същност, Неговото Единение и Неговите качества ще станат лични и реални за вас.

Но не трябва да чакате до тогава. Изберете сега да сте един от верните Му ученици. Бъдете хора, които наистина Го обичат, които наистина искат да служат и ръководят като Него. Обещавам ви, че ако изучавате словата Му, способността ви да сте по-подобни на Него ще нараства. Знам, че това е така.

Гледайте или четете световното духовно послание на президент Нелсън.