Вечер край огнището със сестра Бингъм и президент Мартино

Sis Bingham-Spking

На 03.06.2017 г. в клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе среща край огнището със сестра Бингъм – общата президентка на Обществото за взаимопомощ и президент Мартино – президент на Област Източна Европа.

Първи говорител бе съпругът на сестра Бингъм. Той свидетелства, че ако спазваме заповедите с цялата си мощ, разум и сила, Бог ще прави така, че свидетелствата ни да нарастват, членовете да се увеличават, семействата да останат заедно завинаги и да бъдем готови да посрещнем Спасителя при Второто пришествие.

Следващ говорител бе сестра Бингъм. Тя ни говори за нашата специална мисия да бъдем мисионери. Напомни ни, че живеем в последните дни и ни помоли да си зададем следните въпроси и усърдно да търсим техните отговори:

  • как се справяме като мисионери;
  • активираме ли слабо-активни братя и сестри;
  • успяваме ли да запазим новите членове;
  • храмът част от нашия живот ли е.

Тя ни подсети, че тялото, което Бог ни е дал, няма излишни части и по негово подобие всеки един от нас – от децата до най-възрастните, може да допринася за Божието дело в България. „Нима 12-годишните не могат да споделят свидетелства, а младежите да извършват кръщения за мъртвите? Възрастните не могат ли да опазят братята и сестрите си“ –попита тя.

Сестра Бингъм каза, че, за да за да бъдем добри работници в Божията нива, трябва да се подготвим като се смирим и се молим за хора, с които да споделяме Евангелието. Трябва да бъдем добър пример, защото това е физическата проява на нашата вяра и ни окуражи да отговаряме смело на въпроси за Църквата и да даваме свидетелство за нея.

Сестра Бингъм ни напомни как Исус е гледал на хората, на които проповядва – Той е виждал потенциала им, а не несъвършенствата им. Тя ни насърчи и ние да правим същото.

Сестра Бингъм свидетелства, че храмът е съществена част от успеха на всеки човек да извърви своята част от плана на щастие.

          Следващ говорител бе сестра Мартино. Тя ни припомни, че вярата ни е като растение, за което трябва да грижим ежедневно, ако искаме да вкусим плода му. Нашето развитие и доближаване до съвършенството в този живот зависят от това дали живеем живота си според Евангелието на Исус Христос.

          Президент Мартино започна своята реч с молба да си представим, че сме на мястото на децата на пророка Лехий в древния Ерусалим. Знаем как продължава историята – Лехий и семейството му пътуват осем години през пустинята, докато стигнат Обетованата земя.

          „Как вие посрещате изпитаниятаи?“ – попита президент Мартино. Всички те – семейството на Лехий, са имали еднакви изпитания, но по какво се различава тяхното посрещане на изпитанията? Вяра! Готовността ни да приемем изпитанията и да не роптаем ни доближава до Бог. Можем да преодолеем трудностите с Негова помощ и да израснем духовно и физически чрез тях.

Президент Мартино ни даде за пример и пророка Джозеф Смит. След много изпитания сърцето му се променя, така че да може да обича въпреки всичко, подобно на Спасителя, Който страдал в Гетсимания и на Голгота, обичайки ни съвършено, без да роптае за изпитанията.

Президент Мартино свидетелства, че Бог познава сърцата ни и изпитанията ни. Той желае да ни помогне. Ние трябва да преживеем изпитанията, за да може вярата да ни да израства. Помоли ни, когато се сблъскаме с изпитания, да не се гневим и да не се изгубваме, а да търсим Господ. Той ще ни помага и успокоява.

Вечерта край огнището приключи с песен и молитва, и с благодарност за свидетелствата и обичта на двете семейства  Бингъм и Мартино към българските светии.