Благосъстояние и разчитане на собствените сили – ресурси за ръководители