Благосъстояние и разчитане на собствените сили – работа