Благосъстояние и разчитане на собствените сили – образование