Благосъстояние и разчитане на собствените сили – емоционално здраве