- Благосъстояние и разчитане на собствените сили -

Широк набор от ресурси на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за благосъстоянието и разчитането на собствените сили, достъпни за 40 европейски държави, вече могат да бъдат намерени на следния уебсайт