- Благосъстояние и разчитане на собствените сили -