Старейшина Герит У. Гонг от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и сестра Сюзън Гонг ще бъдат главните говорители на Деня за семейни открития в последния ден от ...
Идеи за урока. Тема: Да се учим да учим. Химн: „o, истина що е“ (Химни, № 173) Дейност
Идеи за урока. Тема: Щастие чрез усмивка. Химн: „Светлина е днес в душата ми“ (Химни, № 143)
Идеи за урока. Тема: Щитът на вярата. Химн: „Боже могъщ на нашите отци“ (Химни, № 53)
faith вяра. prayer молитва. repentance покаяние. forgiveness прошка. Попитайте: ⦁ Кой е нарисуван в центъра? Обяснете, че ако ние винаги помним Исус Христос, Той ще ни помага да се предпазваме от враговете си.
Мормоните и образованието: общ преглед. Налични издания. Преглед
faith вяра. prayer молитва. repentance покаяние. forgiveness прошка. Попитайте: ⦁ Кой е нарисуван в центъра? Обяснете, че ако ние винаги помним Исус Христос, Той ще ни помага да се предпазваме от враговете си.
Обичта благоприятства за развитието на взаимоотношенията и сигурността
„Ние вярваме, че първите принципи и обреди на Евангелието са: първо, вяра в Господ Исус Христос; второ, покаяние; трето, кръщение чрез пълно потапяне за опрощение на греховете; четвърто, полагане на ръце за даване дара ...