За родители

Какво ще прави моят тийнейджър на ЗУМ?

Тези широкообхватни събития имат за цел да помагат на младежите да се забавляват, прилагайки Евангелието във всички аспекти на живота си. На конференция ЗУМ в продължение на 5 дни те ще присъстват на духовни послания, класове и дейности, които ще им помогнат да укрепят вярата си в Исус Христос и да чувстват радост и принадлежност, живеейки според Евангелието.

Погледнете страниците Седмицата с един поглед и График, за да видите в какви дейности ще участват всеки ден, докато са на ЗУМ. Тези страници са особено полезни за вас, за да знаете какви въпроси да задавате на млаежите си относно преживяното!

Докато са на конференцията ЗУМ, младежите:

 • Ще общуват с други младежи, които споделят техните вярвания, и ще създадат нови приятелства
 • Ще усетят атмосфера, която ще им помага да чувстват радостта от Евангелието
 • Ще участват във вдъхновяващи  духовни послания и ще се учат да следват повелението „Слушайте Него“
 • Ще се учат да бъдат ръководители и как да общуват по-добре с приятели, родители и други.
 • Ще участват в дейности, които ще подобрят самочувствието и увереността им.

Как мога да помогна на моето дете да извлече максималното от ЗУМ?

Може да изиграете важна роля в това детето ви да има възможно най-голяма полза от ЗУМ. Вие познавате неговите нужди и какво ще е най-полезно за развитието му. С молитва обмислете тези предложения и направете собствен план.

Преди ЗУМ

 • Изучавайте За укрепването на младежите: Напътствия за правене на избори и обсъдете как принципите, преподавани там, се отнасят за времето на ЗУМ.
 • Прегледайте  Стандарти за поведение на ЗУМ.
 • Помогнете на детето си да открие цели, които може да си постави, за да се подготви за ЗУМ
 • Помогнете му да си постави цели, върху които да работи по време на ЗУМ.
 • Потърсете допълнителна информация за конкретната сесия, която ще бъде публикувана 3 месеца преди тя да се състои.
 • Прегледайте страницата Често задавани въпроси, за да бъде вашият тийнейджър подготвен с нещата, от които има нужда.

По време на ЗУМ

 • Насърчете своя тийнейджър да се потопи напълно в преживяването. Понякога отнема няколко дни, докато младежите се отпуснат на ЗУМ.
 • Може да се свързвате с детето си по време на „тихото време“ (21:00 – 21:45 в повечето дни) и да му задавате конкретни въпроси за деня. Вижте плана за седмицата на страницата Седмицата с един поглед за информация относно това, което синът или дъщеря ви прави всеки ден.
 • Ако детето ви разкаже нещо притеснително, което се случва на ЗУМ, насърчете го да говори със съветник. Може също да се свържете с отговорния администратор на сесия. Имейла му ще бъде достъпен на страницата с информацията за сесията най-малко две седмици преди да започне тя.

След ЗУМ

 • Помогнете на младежите да намерят начини да поддържат връзка с младежи от групата си в ЗУМ, дори и след сесията.
 • Слушайте албума с музика за младежи и друга музика за младежи.
 • Нека вашият тийнейджър подготви урок за семейна домашна вечер въз основа на принцип, за който е научил повече по време на ЗУМ.
 • Насърчете го да покаже на семейството ви игрите от ЗУМ и  груповите танци.
 • Задавайте конкретни въпроси относно преживяването им и давайте непринудени възможности да споделят наученото на ЗУМ.

Пълнолетни младежи

Познавате ли пълнолетни младежи, които искат да се възползват от тази уникална възможност да се запознаят с нови приятели, да укрепят свидетелствата си, да развиват лидерски умения и да намират радост в службата на младежите и на Господ? Членовете на персонала на място на ЗУМ се подбират сред пълнолетните  несемейни младежи според тяхната способност да укрепват младежите, да ги учат на ученията на Евангелието на Исус Христос и да ги мотивират по приятелски и извисяващ начин.

Допълнителна информация