Местни ръководители

Какво казват ръководителите за ЗУМ
President Nelson

„Благославям ви по време на тази конференция да научите повече за това кои сте и каква в действителност е вашата цел.“

РЪСЕЛ М. НЕЛСЪН, „FSY INTRO VIDEO WITH PRESIDENT NELSON“, 2023 г.
President Jones

„Нашето преживяване на ЗУМ беше прекрасна възможност за нашите младежи да израстнат в духовно и социално отношение. Имаха възможност да се запознаят и сприятелят с младежи от други колове и да получат прекрасни евангелски напътствия. Съветниците на ЗУМ са невероятни и нашите младежи можеха да ги чувстват близки и да ги възприемат като примери за подражание. Върнаха се вкъщи укрепени от преживяното.“

ПРЕЗИДЕНТ ДЖОУНС
President Hollist

„Това, което най-много ми хареса на ЗУМ, е това, че помогна на младежите да видят, че животът според Евангелието може да бъде забавен! Могат да танцуват, да се смеят, да бъдат с приятели и при все това да следват Спасителя. Научиха, че могат да правят същите неща у дома, които са правили на ЗУМ, като четене на Писанията, молитва и служба. Преживяванията, които са имали на ЗУМ, все още благославят живота им сега.“

ПРЕЗИДЕНТ ХОЛИСТ
Bishop Shapiro

„ЗУМ даде на нашите младежи среда, която дава възможност за духовно израстване с други младежи, които споделят същите стандарти. Те се ентусиазираха да живеят според Евангелието на Исус Христос и имат желание да споделят този ентусиазъм с други хора в района и семейството си. Всеки млад мъж или млада жена, който вземе активно участие в ЗУМ, ще си тръгне като по-добър ученик на Исус Христос.“

ЕПИСКОП ШАПИРО
Един президент на кол споделя ползите от ЗУМ за младежите от неговия кол
Гледната точка на бащата: „Тя не мислеше, че ще може да създаде нови приятелства“
Гледната точка на майката: „Беше тихо по пътя обратно към дома, но беше хубаво“

Тези широкообхватни събития имат за цел да помагат на младежите да се забавляват, прилагайки Евангелието във всички аспекти на живота си. На конференция ЗУМ в продължение на 5 дни те ще присъстват на духовни послания, класове и дейности, които ще им помогнат да укрепят вярата си в Исус Христос и да чувстват радост и принадлежност, живеейки според Евангелието.

Погледнете страниците Седмицата с един поглед и График, за да видите в какви дейности ще участват всеки ден, докато са на ЗУМ. Тези страници са особено полезни за вас, за да знаете какви въпроси да задавате на млаежите относно преживяното!

Докато са на конференцията ЗУМ, младежите:

  • Ще общуват с други младежи, които споделят техните вярвания, и ще създадат нови приятелства
  • Ще усетят атмосфера, която ще им помага да чувстват радостта от Евангелието
  • Ще участват във вдъхновяващи  духовни послания и ще се учат да следват повелението „Слушайте Него“
  • Ще се учат да бъдат ръководители и как да общуват по-добре с приятели, родители и други
  • Ще участват в дейности, които ще подобрят самочувствието и увереността им

Какви са изискванията за участие за младежите?

Всички младежи, които участват в ЗУМ, трябва да отговарят на следните изисквания:

Как мога да помогна на тийнейджър да се регистрира?

  • Регистрацията за младежи обикновено започва през месец март
  • Като част от процеса на регистрация може да говорите с младежите, които планират да участват в сесия на ЗУМ, относно целта, програмата и поведението по време на ЗУМ
  • Сърдечно поканете младежите да участват в сесията, към която са били насочени, и им помогнете във всяка стъпка

Младежите ни са регистрирани! А сега какво?

Има много неща, които младежите могат да правят, за да се подготвят за ЗУМ, включително следните идеи:

Отнесете го вкъщи: „Постоянно им напомняйте за чувствата, които са изпитвали“

Какви отговорности имам в моето призование?