Духовно послание с президент Стивън Дж. Лънд и президент Ян Е. Нюман

Общият президент на Младите мъже Стивън Дж. Лънд и президент Ян Е. Нюман, съветник в общото президентство на Неделното училище, имат удоволствието да се обърнат към младежите в Европа от Зутермер, Нидерландия.

Дата: 5 ноември 2023 г., 19:00 ч.

Български

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 9PM EET.

English