Духовно послание за пълнолетни младежи по света със старейшина и сестра Ренлънд

Elder and Sister Renlund

Чуйте обръщанието на старейшина и сестра Ренлънд към пълнолетните младежи по света относно историческите и лични разкази в „Светии, том 3: Смело, величаво и независимо“. Те обхващат теми като лично напътствие от Бог и как да се доближаваме до Него, единство в семействата, както и подкрепа на другите и посрещане на техните нужди.

Гледайте духовното послание в Gospel Library под Младежи или в YouTube на (на живо и на запис: https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist).