13 декември

Исус проявява смирение и вие можете да правите същото

Дали докато мие краката на учениците Си или докато се превива под тежестта на неописуемо страдание, Исус Христос ни показва, че истинската сила идва от чистото смирение.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Без значение от възрастта ви, помолете за съвет родител как да се справите с трудностите, с които сега се сблъсквате в живота си.Споделете преживяване с обичани от вас хора за случай, в който е трябвало да разчитате на Божията помощ.
Помислете си за случай, в който сте сгрешили в преценката си за някого. Споделете преживяванията си с любим човек.


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Научете се да гледате на себе си с чувство за хумор. Започнете с публикуване на засрамваща ви детска снимка.

• Днес похвалете някой друг.

Открийте как можем да се научим на смирение от децата.

• Помолете някого да ви даде искрен съвет за личен проблем, който имате.

• Бъдете отворени да научавате нови неща.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

 

“41 И Той се отдалечи от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи, молеше се, като казваше:

42 Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде“.

Лука 22:41–42