Франкфурт на Майн

Църковна програма спомага за изцеляване от сексуално насилие

Дванадесетте урока съчетават образователен, духовен и терапевтичен подход към възстановяването. Основният фокус на програмата е Спасителят Исус Христос и изцеляващата сила на Неговото Единение.

„Чувствам се приета и обичана“. „Вече имам надежда“. „Бях депресирана и нямах желание за нищо, а сега имам цели“. „Плача, това са сълзи от щастие“. „Очаквам това цяла седмица“. „Тези уроци навлизат в душата ми и чувствам емоционална лекота“. Това са изказвания на участници в „Изцеляване от сексуално насилие“, групова програма, въведена през 2021 г. от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Европа.

През юни 2021 г. офисът на Семейните служби към област Европа започна програмата „Изцеляване от сексуално насилие“, за първи път извън САЩ, след като получава данни за конкретен случай на насилие в Европа и влиянието върху живота и семейството на пострадалата.

Ръководство за водещия на програмата „Изцеляване от сексуално насилие“.
Ръководство за водещия на програмата „Изцеляване от сексуално насилие“.

Програмата „Изцеляване от сексуално насилие“ е разработена и се реализира присъствено от Семейните служби в Съединените щати. По-късно е решено да се започне процеса по адаптирането ѝ за нуждите на членовете на Църквата в Европа.

В затворената онлайн група се събират сестри от цяла Европа и общуват на английски език. Първите групи се водят от Джун Ферейра, психолог и терапевт с местоживеене в Обединеното кралство, и сестра Елизабет Ренчър, възрастна мисионерка и лицензиран психолог.

Дванадесетте урока съчетават образователен, духовен и терапевтичен подход към възстановяването. Основният фокус на програмата е Спасителят Исус Христос и изцеляващата сила на Неговото Единение.

Новини за групата се разпространяват из Европа и интересът е голям. В момента се провеждат групи на испански, френски и английски език. За следващото тримесечие се организират групи на фински, португалски, немски и италиански. Когато жените в Църквата научат за тази програма, те често коментират, че са очаквали и са се надявали да им бъде предложен основан на Евангелието подход, който да им помогне в процеса на тяхното изцеление. 

 „Научих, че само една стъпка напред е достатъчна, за да се излезе от мрака, в който си живял“ – казва една участничка. „Разполагам с инструментите, с които мога да променя живота си, така че да бъда защитена“ – споделя друга. След завършване на програмата, още една казва: „Единението на Спасителя е реално и Той е бил изпратен да спасява и изцелява индивидуално, Той е по-силен от болката ви, имайте доверие, че Единението наистина може да действа за вас“.