Седмичен календар за семейна домашна вечер 2015 г.

Седмичен календар за семейна домашна вечер 2015 г.

Президентството на областта разгледа положителните отзиви относно Календара за семейна домашна вечер 2014 г., който беше разпечатан и предоставен на всяко едно от нашите семейства през януари и февруари месец. Календарът беше добър източник на идеи и служеше като добро напомняне за големите благословии, които идват за родители и деца в семействата, където такава понеделник вечер се провежда редовно.  

Беше решено, че практиката с такъв нагледен материал ще продължи и тази година с някои промени. Този път календарът ще представлява седмичен план с идеи за всяка понеделник вечер от годината, включващ духовна мисъл, цитат от Писанията, предложение за семейна игра или дейност и готварска рецепта.

Поради големия брой страници и средства, свързани с разпечатването, Календарът за семейна домашна вечер 2015 г. няма да се предлага на хартиен носител, а ще бъде в два електронни варианта - 1) в pdf-формат, който може да бъде свален на вашия компютър или таблет и разпечатан страница по страница, ако желаете това и 2) интернет версия. Достъп до специално създадена за целта интернет страница ще бъде наличен за всички с компютър или мобилно устройство. 

Препратка за сваляне на pdf-формата или препратка към Седмичен календар за СДВ 2015 г. могат да бъдат намерени на страницата LDS.bg .     

Точно както направихме миналата година, е препоръчително да имаме специално събрание за всички възрастни членове, на което да бъде представен календара и да се обсъди важността от провеждането на семейна домашна вечер всяка седмица.

Календарът е преведен на английски, арменски, български, естонски, латвийски, литовски, руски и украински езици.