Послание на ръководител от областта

Първата истина

Нашето най-основно учение е, че сме чеда на нашия Небесен Отец. Тази божествена връзка е от първостепенно значение.

Jésus avec des enfants
Старейшина Алън Т. Филипс, Англия
Старейшина Алън Т. Филипс, Англия Областен седемдесетник

Обществото се опитва да ни убеди, че нашата идентичност и чувството ни за достойнство по някакъв начин са свързани с притежания, влиятелни позиции и признанието от другите. Това ни насърчава да се съсредоточаваме повече върху това „да имаме“, а не върху това „да бъдем“1. Но този път често води до живот, изпълнен със съревноваване и сравняване, а в резултат на това много от нас са изпълнени с тревога, неудовлетворени и все по-изолирани. Малцина успяват да избягват честите и нестихващи послания, че не сме достатъчно добри или че просто не се вписваме.

Това е добре разработена заблуда.

Противникът разбира важността на идентичността и не иска да открием или разберем кои сме всъщност. Но ние сме повече, отколкото светът би искал да вярваме, че сме. Може би повече, отколкото дори самите ние си представяме или осъзнаваме.

Спасителят прекарва четиридесет дни и нощи в юдейската пустиня в пост, общуване със Своя Отец и подготовка за официалната си земна мисия2. Точно по това време противникът Го изкушава, примамвайки Го да задоволи физическите си апетити, да търси обществено признание и да приеме богатствата на света или властта сред хората3. Но по-голямо от тези три широкообхватни изкушения, което Джеймс Е. Талмидж отбеляза като по-скритото изкушение4, е загатнато във въпроса: „Ако си Божият Син“. Противникът иска Христос да се усъмни Кой е Той самият.

За щастие Той остава верен и непоколебим. Христос знае Кой е. И това Му дава власт, сила, знание за целта и посоката на Неговата божествена мисия. Свидетели сме на величието на това, когато Той стои в синагогата в Назарет, цитирайки словата на пророк Исая и по ясен и сигурен начин обявява своето божествено потекло5.

E Vërteta e Parë

Думите „познай себе си“ (или „gnothi seauton“ на старогръцки) са изписани над предния двор на храма на Аполон в Делфи. Тази кратка максима от само две думи е обсъждана от Сократ, Платон, Емерсън, Русо и безброй други през цялата история. Всички признават, че има сила в това да знаем кои сме.

Подобно на Спасителя, знанието кои сме наистина може да ни помага да определяме какво да е поведението ни и да ни дава сили и насоки през целия ни живот. Ето защо противникът толкова много се стреми да ни кара да се съмняваме в себе си. Съмнението е негово силно въздействащо средство и бич по целия свят в наши дни. Той не иска да имаме сила, мир и напътствия. Той иска вие и аз да поставяме под въпрос своите способности, решения, ценност и най-вече своята идентичност. И на всичкото отгоре, съвременният живот понякога може да ни кара да се чувстваме претоварени, сами, забравени, прогонени, а на моменти – неподготвени и неспособни.

Но когато наистина разберем, че сме чеда на Бог, започваме да гледаме на себе си така, както Той гледа на нас. Виждаме доброто в себе си и истинският си потенциал. Като правим това, ние действаме и мислим по различен начин. Съдим по-малко, прощаваме по-лесно и откриваме, че сме по-склонни да обичаме, да служим и да се утешаваме един друг. Основният ни фокус се измества от това „да имаме“ към това „да бъдем“ и да изграждаме взаимоотношения с другите. Старейшина Джефри Р. Холанд учи, че първата велика истина във вселената е, че Бог ни обича. Той ни обича чистосърдечно, напълно и безрезервно 6 .

Първата истина е въздействаща. Бог ви обича и вие сте Негови чеда. Това е част от вашата вечна идентичност. Нищо не може да промени това. Старейшина Ухтдорф учи: „Вие сте синове и дъщери на най-великото, най-славно Същество във вселената. Той ви обича с безпределна любов 7 '.

В свят, изпълнен със съмнения, не поставяйте под съмнение колко сте ценни или какво изпитва към вас Небесният Отец. Опитвайте се и гледайте отвъд несъвършенствата и съмненията в себе си и разпознавайте кои сте всъщност 8 .

Една от целите на живота е да опознаем Бог и Исус Христос 9 .

Но също така е важно да „опознаваме себе си“ и да разберем своята божествена същност.

Нашето най-основно учение е, че сме чеда на нашия Небесен Отец. Тази божествена връзка е от първостепенно значение. Новият завет е изпълнен с учения, съсредоточени върху възстановяването на това, което е загубено и най-ценно за Него. Приоритетът на Отца и Сина е ясен. Това сте вие. Вие сте Неговото дело и Неговата слава. Вие сте източникът на Неговата радост. Най-големият израз на любовта на Небесния Отец към вас е Единението на Исус Христос 10 .

Първата велика истина е, че Бог ви обича. Вие сте Негови чеда и сте важни за Него. За това свидетелствам, в името на Исус Христос, амин.


Препратки

1 Ерих Фром (1976 г.), To Have or to Be (Да имаш или да бъдеш). Съединени щати. Харпър енд Роу

 2 Матей 4:1–11

3 Дейвид О. Макей, Conference Report, окт. 1911 г., с. 59.

4 Джеймс E. Талмидж, Jesus the Christ, глава 10: In the Wilderness of Judea, 1915 г.

5 Лука 4:18–21

6 Старейшина Джефри Р. Холанд, „Най-ценното притежание“, обща конференция, октомври 2021 г.

7 Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, The Reflection in the Water, вечер край огнището към Образователната система на Църквата в университет Бригъм Йънг, 1 ноември 2009 г.

8 Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, The Reflection in the Water, вечер край огнището към Образователната система на Църквата в университета Бригъм Йънг, 1 ноември 2009 г.

9 Йоан 17:3

10 Йоан 3:16