Обща конференция, април 2022 г.

Събота

Съботна сутрешна сесия - 19:00 -
Съботна следобедна сесия - 23:00 -

Неделя

Съботна следобедна сесия - 03:00 -
Неделна сутрешна сесия - 19:00 -
Неделна следобедна сесия - 23:00 -