Мисионерска служба

Мисионерска служба

Да служим на Господ като мисионери е свещена привилегия. Тя носи вечни благословии на мисионерите и на хората, на които те служат (вж. Учение и завети 18:14–16). Призованията за мисия включват назначение да се проповядва Евангелието, да се подкрепя работата на църковните отдели или единици, или да се извършва служба в общността.

За допълнителна информация относно мисионерската служба посетете:

(на английски език)

Какви видове мисии съществуват?

Всяко (мисионерско) назначение е водено от откровение, за да може да е подходящо за мисионера и за потребностите на Божиите чеда. [1]Службата може да се изпълнява извън дома или от дома.

Мисия извън дома

 • Млади мъже и млади жени
  Несемейни мъже (от 18 до 25 години) и несемейни жени (от 19 до 29 години) служат в продължение на 18 до 24 месеца в определена мисия. Вж. Общ наръчник 24.2.1

 • Семейни двойки и несемейни жени на възраст от 40 години или повече
  Семейните двойки и несемейните жени на 40 години или повече могат да бъдат призовавани като възрастни мисионери, ако нямат зависими от тях деца. Обикновено те служат в продължение на 6 до 23 месеца. Вж. Общ наръчник 24.2.3

Мисия от дома

 • Млади мъжe и млади жени
  На някои млади мисионери се възлага да служат в Църквата и общността, докато живеят вкъщи. Те обикновено служат от 6 до 23 месеца. Вж. Общ наръчник 24.2.2

 • Мъже и жени на възраст 26 години и повече
  призовавани като възрастни служещи мисионери. Те обикновено служат в продължение на 6 до 23 месеца. Вж. Общ наръчник 24.2.3

Натиснете тук за Възможности за мисионерска служба в рамките на област Европа


[1] наръчник, 24.2