Франкфурт на Майн

Инициатива учи хора, призовани да служат в Европа, как да помагат на другите по време на криза

Жени и мъже, които доброволно са приели да служат на различни позиции в конгрегации на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни из цяла Европа, се възползват от разширяваща се програма, свързана с подпомагането на хора, преживяващи емоционална криза.

Офисът на Семейните служби на Църквата в област Европа предоставя встъпителни курсове и наръчник за обсъждане на 14 европейски езика.

Служение по време на криза е един основаващ се на Евангелието подход за психо-социална подкрепа“ – обяснява старейшина Марк Ренхер, който служи като доброволец на пълно работно време в европейската централа на Църквата във Франкфурт на Майн, Германия, и на когото е възложено да стартира програмата с помощта на местни специалисти по психично здраве.

„Често, когато общуваме с човек, който е в криза, не знаем какво да кажем. Тази програма ни учи какво да казваме и как да разбираме хората, които имат проблеми“ – добавя съпругата му сестра Лизбет Ренхер, сертифициран психолог с докторска степен.

Инициатива учи хора, призовани да служат в Европа, как да помагат на другите по време на криза
„Служение по време на криза“ помага на ръководители и членове на конгрегации да се отзовават на хора, които са в криза.

Тя отбелязва, че предлаганите ресурси са предвидени за служещи членове и нямат за цел да изместят професионалната помощ. „Ние не предлагаме психотерапия или терапевтична намеса. Ние просто им оказваме малко емоционална подкрепа, за да предотвратим влошаване“ – казва сестра Ренхер.

Опустошителни наводнения, бежанци от Украйна, търсещи безопасност – това са само няколко от кризисните ситуации в Европа през последните няколко години. Тъй като доброволци от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са предлагали и предлагат помощ на нуждаещите се, Служение по време на криза се превръща в ценен ресурс. „Получихме много отзиви от епископи и президентки на Обществото за взаимопомощ, които казват, че им се иска да бяха имали това по-рано“, спомня си старейшина Ренхер.

През септември 2021 г. Тереза Рапосо стартира проекта в Европа, работейки с три конгрегации в кол Лисабон. Съветничката в Семейни служби има многогодишен опит в работата с Червения кръст в Лисабон.

След като преминават обучение, местните ръководители казват, че програмата е средство, чрез което могат да бъдат по-уверени, когато работят с членове, изпитващи емоционална болка. И по-конкретно, че те се чувстват по-добре подготвени да изслушват, да разбират емоциите и да вдъхват надежда.

Миналата година са предложени кратки, пояснителни курсове за доброволци, помагащи при наводнения. На служители и конгрегации е изпратен при поискване наръчник за обсъждане, състоящ се от 44 страници, наличен на албански, хърватски, датски, нидерландски, английски, финландски, френски, немски, италиански, норвежки, португалски, румънски, испански и шведски. Освен това съветниците в Семейни служби са подготвени да предоставят по места встъпително обучение за ръководители, членове или доброволци.