Излъчване на „Да преподаваме като Спасителя“ със старейшина Дитер Ф. Ухтдорф

Солт Лейк Сити, Юта

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще говори в специално излъчване, озаглавено „Да преподаваме като Спасителя“, в неделя, 12 юни 2022 г.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли

Това уникално събитие е за всички членове на Църквата, които имат призования да преподават или правят това в домовете си.

Старейшина Ухтдорф ще сподели принципи, предназначени да помагат на всеки член да намира радост и успехи в преподаването на Евангелието и да увеличава способността си да преподава като Спасителя.

Местните ръководители са насърчени да изберат ден и време за гледане, които са най-подходящи за членовете на Църквата в тяхната област. Събранията на съвета на учителите могат да бъдат чудесна възможност за гледане на излъчването.

Начини за гледане

От 12 юни, излъчването ще бъде налично за гледане на различни езици на:

  • Сателитна система на Църквата (по време на планираните часове)
  • Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (налично за две седмици)
  • YouTube (излъчване на живо и при поискване)
  • Latter-day Saints Channel (излъчване на живо и при поискване)
  • Gospel Library (излъчване на живо и при поискване, както и аудио и текст на 39 езика)

За подробности за излъчването, включително пряко предаване, налични езици и субтитри за хора с увреден слух, обърнете се към графика на излъчване.

За помощ със сателитното оборудване и прякото предаване на излъчването, техническите специалисти на кол трябва да се обърнат към mhtech.ChurchofJesusChrist.org.