Послание от ръководител на област

Да се подготвяме да слушаме апостолите и пророците

Когато се подготвяме с благодарност и с радостно очакване, предавайки сърцата си на Господ, за да ги вземе и запечата за Неговите небесни палати, общите конференции могат да се превръщат в едни от най-вълнуващите моменти на годината.

Preparing to hear Apostles and Prophets
Старейшина Юп Боом, областен седемдесетник от Нидерландия,
Старейшина Юп Боом, областен седемдесетник от Нидерландия, област Централна Европа

В нашето мултикултурно семейство празнуваме всички английски, ирландски и нидерландски национални празници. Съпругата ми, Кърсти, обича да прави декорации и да приготвя традиционни гозби за Хелоуин, Синтерклаас, Коледа и много други празници, а това много се харесва на нашите деца и техните приятели!

Една вечер Кърсти и аз обсъждахме как можем да създадем подобни преживявания за децата ни по време на общата конференция. Решихме да въведем домашните кроасани с шунка и кашкавал като деликатесна храна за общата конференция. Подготвяхме листове за оцветяване с евангелски теми и игри на думи, които да помагат на децата да слушат речите от конференцията. Сутринта на конференцията се обличахме в най-официалните си неделни дрехи. Но също така имахме много възглавници и меки одеяла, от които децата да строят крепости и палатки, за да се чувстват сигурни, защитени и обичани. С удоволствие гледахме конференцията семейно и се наслаждавахме на вдъхновените послания на църковните ръководители, докато ароматът на прясно изпечени кроасани изпълваше дома ни. По-малките деца получаваха много похвали, когато успяваха да стоят седнали за цяла сесия от конференцията. Докато ние очаквахме малко повече от нашите по-големи деца с течение на времето. Вълнението около общата конференция ни носеше толкова много радост. Вече сме баба и дядо и обичаме да получаваме чрез социалните мрежи снимки на нашите внуци, които имат подобни преживявания по време на конференцията.

King Benjamin

Когато четем обръщението на цар Вениамин и как хората са се подготвяли да чуят словата му, (1) можем да научим поне три много важни неща. Първо, из цялата страна била оповестена покана, подобно на отправената към нас покана да дойдем и да слушаме ръководителите на нашата Църква днес. Всеки от нас може да се запита: „Как да се уверя, че помагам за отправянето на тази покана към всички членове на моя район и дори към моите съседи и приятели, които не са членове на Църквата?“. Второ, четем, че е имало събиране, което се е състояло. Днес може да се събираме като семейства или групово в нашите домове или сгради за събрания. Господ е казал: „Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“.(2) Когато се срещаме заедно, добиваме голяма сила.(3) И последно, хората били разположени около храма и били обърнати така, че да чуват словата на спасението. Може ли да ви предложа да се опитваме да правим същото? Храмът е мястото, където небесата и земята се срещат – убежище от бурите, бушуващи в света, в който живеем, и там можем да подготвяме сърцата и умовете си за нещата, които са от вечно значение. Посещаването на дома Господен и включването в работата по семейна история са прекрасни начини да подготвяме сърцата и умовете си и да бъдем по-духовно настроени да приемаме словото Божие чрез устата на Неговите служители.(4) Старейшина Робърт Д. Хейлс казва: „Обещавам ви, в Неговото име, че ако се молите с искрено желание да чуете гласа на вашия Небесен Отец в речите на тази конференция, ще откриете, че Той ви е говорил, за да ви помогне, да ви укрепи и да ви поведе към дома, в Неговото присъствие“(5)

Свидетелствам, че това е истина. Когато се подготвяме с благодарност и с радостно очакване, предавайки сърцата си на Господ, за да ги вземе и запечата за Неговите небесни палати,(6) общите конференции могат да се превръщат в едни от най-вълнуващите моменти на годината. Те ще бъдат незабравимо време, в което да се събираме със семейство и приятели и да чувстваме привилегията да слушаме нашия пророк, апостолите и другите висши ръководители, които подготвят вдъхновени послания, за да благославят живота ни. Това ще се превърне в един чудесен, променящ живота празник за получаване на лични духовни напътствия и укрепване на вярата ни в Господ Исус Христос.


1. Мосия 2:1, 5–6
2. Матей 18:20
3. Мороний 6:5
4. У. и З. 1:38
5. Обща конференция, октомври 2013 г., съботна сутрешна сесия
6. Химн, „Come Thou fount of every blessing“ (Извор на всяка благословия), музика: Джон Уайет (1770 – 1858) и текст: Робърт Робинсън (1735 – 1790)