Послание от областен ръководител

Безпределният обхват на Господ

Каня ви да започнете да записвате как сте виждали ръката Господна в живота си, като си направите ретроспекция толкова назад във времето, колкото можете

Безпределният обхват на Господ
Старейшина Марк Г. Стюърт, Обединеното кралство
Старейшина Марк Г. Стюърт, Обединеното кралство Областен седемдесетник, област Северна Европа

Важна роля в моето лично пътуване към Исус Христос изигра една покана, отправена от президент Айринг1, който призова присъстващите към действие.

Той каза: „Благославям ви всеки ден, ако се молите да ви бъде показвано как ръката на Бог се намесва в живота ви през този ден, да можете да я виждате, да може това да ви бъде разкривано. Да виждате, че Той ви води, напътства и въздига и че Той ви познава.

Тази покана „съзнателно да записваме как виждаме ръката Господна в живота си всеки ден“ оказа огромно влияние върху мен.

 

p3

Приех поканата и си купих нов, пастелносин бележник, който щеше да се превърне в ценен личен летопис, улавяйки моментите, в които съм виждал ръката Господна в живота си. Дори не подозирах колко важен ще се окаже този малък, пастелносин бележник в моето продължаващо пътуване към Исус Христос.

Като си припомнях моментите, в които съм бил свидетел на ръката Господна в живота си, се сетих за случай, когато бях на 11 години. Претърпях инцидент, който доведе до разкъсване на далака ми. Трябваше да лежа в болница и, преди операцията, да не се храня и да не пия за известно време, което ми се стори цяла вечност. Спомням си много добре как рано сутринта бях в една голяма стая, чувствайки се безпомощен и самотен. Тихо се помолих за помощ, която да облекчи моето безпокойство и неудобство. Не след дълго, една медицинска сетра влезе и ми предложи да смуча кубче лед, увито в памучен бинт. Почувствах облекчение и освежаване все едно съм на богато угощение. Но по-важното е, че разпознах и осъзнах действието на ръката Господна.

p4

Един стих в Псалми се изпълни на онова болнично легло. Онази нощ „потърсих ГОСПОДА; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави“2. Макар това да изглежда дребно, моят опит да се моля и упражнявам вяра получи отговор. Не само изпитах физическо облекчение, но и почувствах, че ТОЙ ме познава.

Без да разказвам всяко свое преживяване, което съм записал в пастелносиния си бележник, се очерта един последователен модел. Като искам в молитва, вярвайки, че ще получа3, и признавам Господ, моята връзка с Него се укрепва. Този модел ме е водил и продължава да ме води през болести, изпитания, отчаяние и болка.

p5

Темата на младежите за 2022 г.4 по съвършен начин описва този модел. Съпругата ми Айлса и аз имахме привилегията да бъдем част от конференцията „За укрепването на младежите“ за Манчестър и Шотландия през 2022 г. Станахме свидетели как този модел действа в живота на много от участниците. Една млада жена дойде с много въпроси на конференцията ЗУМ, като не очакваше всички те да намерят своя отговор. Тя разказа през сълзи от радост, че по време на това съсредоточено върху Христос събитие е получила отговор на всеки от въпросите си. Тя знаеше, че Той я познава. Тази млада жена наскоро бе призована да Му служи в мисия Германия Франкфурт.

Апостол Петър ни кани да бъдем винаги готови да отговаряме на всеки, който ни пита за нашата надежда5.

p5

Каня ви да започнете да записвате как сте виждали ръката Господна в живота си, като си направите ретроспекция толкова назад във времето, колкото можете. Продължавайте всеки ден да разпознавате, признавате и приемате помощта на Великия Лечител, Светлата утринна звезда, Онзи, Който е във всички неща, над всички неща и всички неща са чрез Христос и около Него6.

Обичам Го, славя Го, доверявам Му се, защото мога да се сетя за безброй случаи, в които съм получавал лично потвърждение, че Той ме познава и ме обича.

В името на Исус Христос, амин.

Бележки:


1. Хенри Б. Айринг, „A steady, upward course“ (духовно послание в Университета Бригъм Йънг – Айдахо, септември 2001 г.)
2. Псалми 34:4
3. Матей 21:22
4. Притчи 3:5–6
5. 1 Петър 3:15
6. Колосяните 1:17